Kosmopol

notifikácie
18:00
Eleuzína Banská Štiavnica | 165 min
vek 12+
PO PREDSTAVENÍ DISKUSIA
12 09

tvorivá skupina Jakubová, Dromovich, Hajdučíková
Kosmopol

Už od prvých momentov inscenácie je zrejmé, že autorky a režisérky Klára Jakubová a Mila Dromovich vychádzali pri tvorbe z dokumentárnych materiálov a historického výskumu. Príbeh strastiplných osudov rodiny Szatmáryovcov naprieč dvadsiatym storočím pripomína viac román ako dramatický text. Kosmopol je vrstevnatá cesta v čase, klbko príbehov, ktoré sa prekrývajú, spájajú a vzájomne ovplyvňujú. Celá sága spoločne súvisiacich osudov a príbehov však nie je iba výnimočným dramatickým počinom. Tvorkyne využívajú v zahraničí v súčasnosti obľúbenú formu imerzného divadla.

Každá miestnosť vily, v ktorej sa dej odohráva, je samostatnou scénou zariadenou do posledného detailu. Je tu útulná predajňa miestneho žida, detská izba s mnohými tajomstvami, ordinácia zubára s dobovým zubárskym kreslom, priestranná obývačka rodiny s majestátnou knižnicou. Na týchto a mnohých ďalších malých „javiskách“ sa často paralelne odohrávajú všetky konfliktné situácie, vášnivé vzplanutia, milé stretnutia aj osobné spovede. Divák je vnorený do prepracovanej ilúzie, v rámci ktorej sa rozhoduje, kam vykročí, aby si z nitiek príbehu vyšil vlastnú rodinnú výšivku. Aj keď všetci členovia hereckého kolektívu podávajú svoje úlohy autenticky a s filmovou striedmosťou, o dramatické napätie nie je núdza. Napriek tomu, že sú protagonisti v tesnom kontakte s divákmi a musia si zapamätať desiatky presunov, ich výkony sú suverénne, presvedčivé a nezvyklo vyvážené. 

Spojenie príbehu fiktívnych postáv s faktografickým materiálom do podoby románového textu ponúka prostredníctvom príbehov zo života jednej rodiny dôkladnú rekapituláciu lokálnych dejín.Vypovedá však aj o historickom vzťahu k demokratickým hodnotám na Slovensku i tom, akým spôsobom sa v krízových situáciách prejavuje ľudský charakter a čo všetko so sebou nesie zachovanie si pevného postoja aj vtedy, keď by bolo jednoduchšie podriadiť sa. Vďaka tomu je Kosmopol nielen scénicky prepracovanou a atraktívnou inscenáciou, ktorá vás zaručene pohltí, no aj veľmi aktuálnym posolstvom o hodnotových rebríčkoch a ich zmysle v každej dobe.

—–

Odchod autobusu z Martina do Banskej Štiavnice je o 16:00 z parkoviska martinského divadla.

18:00 – 21:00 predstavenie, po predstavení diskusia

cca 21:30 odchod autobusu z BŠ

etnografický výskum a hudobná spolupráca: Veronika Hajdučíková

hudba: Ján Kružliak, Nina Rosa

scénografia: Ivana Macková, Henrich Žucha, Klára Jakubová, Zuzana Gabrišová

kostýmy: Dana Heroldová

masky: Ivana Petrikovičová, Beata Lazarová

zvukové nahrávky: Branislav Bajus, Petr Herold, Mila Dromovich

asistentka réžie: Eva Mores

produkcia: Veronika Šebová

lokácia Eleuzína: Marek Pavlík

producent: OZ Vlnoplocha

fotografie: Dáša Šimeková

scenár, dramaturgia, réžia: Klára Jakubová, Mila Dromovich

Nika Borguľová, Markéta Dulavová, Martin Grman, Monika Haasová, Michal Helbich, Peter Kadlečík, Ľudmila Klimková, Gertrud Mária Korpič, Jano Kružliak, Igor Kuhn, Štefan Martinovič, Eva Mores, Nina Rosa, Andrej Šoltés, Henrich Žucha

Klára Jakubová vyštudovala odbor interaktívnych médií na Fakulte umenia a dizajnu UJEP v Ústí nad Labem. Jej projekty prepájajú dokumentaristiku, film, nové médiá a divadlo. Sústreďuje sa na site-specific divadlo, inštalácie a sociálnu sféru. Pôsobí v umeleckých združeniach v Prahe a v Banskej Štiavnici. Je iniciátorkou československého divadelného festivalu Vlnoplocha.

 

Mila Dromovich po štúdiu dramaturgie na VŠMU v Bratislave pôsobila v Edinburgu, kde založila združenie Divadlo tretej ruky. S ním pripravila pre festival Edinburgh Festival Fringe dve inscenácie. V súčasnosti žije v Banskej Štiavnici a venuje sa najmä site-specific tvorbe. Venuje sa aj televíznej a rozhlasovej scenáristike.

V predstavení sa fajčí.
V predstavení sa používajú vulgarizmy.

etnografický výskum a hudobná spolupráca: Veronika Hajdučíková

hudba: Ján Kružliak, Nina Rosa

scénografia: Ivana Macková, Henrich Žucha, Klára Jakubová, Zuzana Gabrišová

kostýmy: Dana Heroldová

masky: Ivana Petrikovičová, Beata Lazarová

zvukové nahrávky: Branislav Bajus, Petr Herold, Mila Dromovich

asistentka réžie: Eva Mores

produkcia: Veronika Šebová

lokácia Eleuzína: Marek Pavlík

producent: OZ Vlnoplocha

fotografie: Dáša Šimeková

scenár, dramaturgia, réžia: Klára Jakubová, Mila Dromovich

hrajú:

Nika Borguľová, Markéta Dulavová, Martin Grman, Monika Haasová, Michal Helbich, Peter Kadlečík, Ľudmila Klimková, Gertrud Mária Korpič, Jano Kružliak, Igor Kuhn, Štefan Martinovič, Eva Mores, Nina Rosa, Andrej Šoltés, Henrich Žucha

réžia: Klára Jakubová, Mila Dromovich

Klára Jakubová vyštudovala odbor interaktívnych médií na Fakulte umenia a dizajnu UJEP v Ústí nad Labem. Jej projekty prepájajú dokumentaristiku, film, nové médiá a divadlo. Sústreďuje sa na site-specific divadlo, inštalácie a sociálnu sféru. Pôsobí v umeleckých združeniach v Prahe a v Banskej Štiavnici. Je iniciátorkou československého divadelného festivalu Vlnoplocha.

 

Mila Dromovich po štúdiu dramaturgie na VŠMU v Bratislave pôsobila v Edinburgu, kde založila združenie Divadlo tretej ruky. S ním pripravila pre festival Edinburgh Festival Fringe dve inscenácie. V súčasnosti žije v Banskej Štiavnici a venuje sa najmä site-specific tvorbe. Venuje sa aj televíznej a rozhlasovej scenáristike.

recenzie

Jedinečnosť predstavenia pritom nie je len v netradičnej forme, ale aj v obsahu. Diváci prežijú veľké dejinné udalosti 20. storočia spolu s jednou meštianskou rodinou tak, ako sa mohli odohrať v Banskej Štiavnici. V meste, ktoré malo kedysi vďaka prítomnosti rôznych národností, kultúr a vzdelanosti kozmopolitný charakter. Scenár vznikal aj ako práca dokumentaristov – na základe historického výskumu a rozhovorov s pamätníkmi. 

Zora Handzová: Divadlo naraz v celom dome a v každej izbe iný dej. In: Pravda, 27. 9. 2019  

Autorky scenára, dramaturgičky aj režisérky Mila Dromovich a Klára Jakubová fikciu a realitu tvorivo zmiešali a z tejto zmesi vytvorili polydrámu, ktorá funguje paralelne vo viacerých priestoroch. Divadelníci a divadelníčky už počas skúšania Kosmopolu obsadili citlivo zrekonštruovaný renesančný meštiansky dom a vytvorili v ňom polyscénický divadelný priestor: divadelný dej situovali do rôznych miestností domu – do izieb, predsiene, na schodisko, do dvora aj záhrady. Dali si veľmi záležať na kostýmoch, scénografii a ich autenticite. 

Anna Grusková: Banskoštiavnické imaginárium. In: monitoringdivadiel.sk, 11. 11. 2019

Kosmopol je silne koncentrovanou a vyzretou udalosťou, ktorá nám, nie náhodou, pripomína istý druh „historického exorcizmu“. Jeho účelom je vyvolať vo vedomí pamäť miesta a rekonštruovať minulosť, aby sa z nej ľudia poučili. Je len na nás, ako tento rituál prijmeme: či sa ním chceme očistiť, vyviniť sa, upozorniť sa nebezpečenstvá čias, či si navzájom (konečne) odpustiť a začať sa pozerať dopredu.

Milan Zvada: Duchovia období varujú. In: kød 9/2019

fotografie
V predstavení sa fajčí.
V predstavení sa používajú vulgarizmy.

etnografický výskum a hudobná spolupráca: Veronika Hajdučíková

hudba: Ján Kružliak, Nina Rosa

scénografia: Ivana Macková, Henrich Žucha, Klára Jakubová, Zuzana Gabrišová

kostýmy: Dana Heroldová

masky: Ivana Petrikovičová, Beata Lazarová

zvukové nahrávky: Branislav Bajus, Petr Herold, Mila Dromovich

asistentka réžie: Eva Mores

produkcia: Veronika Šebová

lokácia Eleuzína: Marek Pavlík

producent: OZ Vlnoplocha

fotografie: Dáša Šimeková

scenár, dramaturgia, réžia: Klára Jakubová, Mila Dromovich

réžia: Klára Jakubová, Mila Dromovich
hrajú:

Nika Borguľová, Markéta Dulavová, Martin Grman, Monika Haasová, Michal Helbich, Peter Kadlečík, Ľudmila Klimková, Gertrud Mária Korpič, Jano Kružliak, Igor Kuhn, Štefan Martinovič, Eva Mores, Nina Rosa, Andrej Šoltés, Henrich Žucha

Klára Jakubová, Mila Dromovich

Klára Jakubová vyštudovala odbor interaktívnych médií na Fakulte umenia a dizajnu UJEP v Ústí nad Labem. Jej projekty prepájajú dokumentaristiku, film, nové médiá a divadlo. Sústreďuje sa na site-specific divadlo, inštalácie a sociálnu sféru. Pôsobí v umeleckých združeniach v Prahe a v Banskej Štiavnici. Je iniciátorkou československého divadelného festivalu Vlnoplocha.

 

Mila Dromovich po štúdiu dramaturgie na VŠMU v Bratislave pôsobila v Edinburgu, kde založila združenie Divadlo tretej ruky. S ním pripravila pre festival Edinburgh Festival Fringe dve inscenácie. V súčasnosti žije v Banskej Štiavnici a venuje sa najmä site-specific tvorbe. Venuje sa aj televíznej a rozhlasovej scenáristike.

prílohy