Festival

notifikácie

Idea

  • festival bol založený v roku 2005
  • showcase slovenského divadla – najväčšia a najreprezentatívnejšia prehliadka tvorby divadiel pôsobiacich na Slovensku
  • predstavuje aktuálnu tvorbu predovšetkým profesionálnych činoherných divadiel

Nesúťažný festival Dotyky a spojenia vytvára platformu na prezentáciu vybraných divadelných inscenácií, ktoré vznikli počas uplynulého roka na Slovensku. Divadelníkom ponúka možnosť získať prehľad o tvorbe ich kolegov a konfrontovať sa s ňou.

Festival uvádza najinšpiratívnejšie divadelné inscenácie, ktoré vznikli v období jedného roka (zvyčajne od apríla do apríla). Výber inscenácií má na starosti Dramaturgická rada festivalu, ktorá sleduje tvorbu jednotlivých divadiel. Snahou festivalu je podchytiť najvýraznejšie trendy či problémy divadla na Slovensku.

Festival funguje ako zrkadlo aktuálnej divadelnej tvorby – odráža jej stav. Jeho úroveň preto priamo závisí od úspešnosti sezóny v jednotlivých divadlách. Festival podnecuje reflexiu divadla a vytvára priestor na dialóg tvorcov, kritikov a teoretikov.

Keďže festival sa v roku 2020 kvôli pandémii neuskutočnil, Dotyky a spojenia v roku 2021 po prvý raz vo svojej histórii ponúknu výber z dvoch sledovaných období – od apríla 2019 do apríla 2021.

dramaturgická
rada

Hlavný
program

Barbora
Forkovičová

divadelná kritička. V súčasnosti pôsobí ako odborná redaktorka časopisu kød. Divadelné recenzie publikuje aj na platforme mloki.sk.

Milo
Juráni

divadelný kritik a teatrológ, výskumný pracovník Divadelného ústavu, člen platformy MLOKi a doktorand DF VŠMU. V súčasnosti pôsobí ako moderátor diskusného cyklu Veda v divadle (Štúdio 12) a rovnako ako spoluautor a moderátor série podcastov Zem na scéne zameraných na ekologické otázky v umení (v spolupráci s Uhol_92).

Martina
Mašlárová

divadelná teoretička a kritička, pedagogička na DF VŠMU,  šéfredaktorka časopisu kød. Stála pri zrode o.z. MLOKi a platformy www.mloki.sk, publikuje aj v ďalších médiách. Ako porotkyňa sa venuje aj neprofesionálnemu divadlu. 

Róbert
Mankovecký

dramaturg Slovenského komorného divadla Martin a hudobný skladateľ, zakladajúci člen festivalu Dotyky a spojenia.

Monika
Michnová

dramaturgička Slovenského komorného divadla Martin, zakladajúca členka festivalu Dotyky a spojenia. V súčasnosti pôsobí ako programová riaditeľka festivalu a vedie jeho dramaturgickú radu. 

Program pre mladé
publikum

Lenka
Dzadíková

teoretička divadla a kritička. Pracuje v Divadelnom ústave, je členkou platformy MLOKi. Zameriava sa na tvorbu bábkových divadiel a divadelnú tvorbu pre deti. Publikuje v zborníkoch, tlači, internetových časopisoch aj v reláciách Slovenského rozhlasu.

kontakty
pokladňa
pokladna@divadlomartin.sk
tel.: 043 422 22 12
tel.: 043 422 01 72
festivalový Štáb
Monika Michnová
program
mmichnova@yahoo.com
0905 366 664
Andrej Agricola
Technické zabezpečenie
agricola@divadlomartin.sk
0917 655 471
Anna Sochorová
Organizačné zabezpečenie
hanka@divadlomartin.sk
0907 879 489
Katarína Kučová
ubytovanie
katka@divadlomartin.sk
0907 294 419
Iveta Ollerová
sekretariát
ollerova@divadlomartin.sk
0905 305 632
archív
'08 '19
Program minulých ročníkov, záznamy diskusií, fotogalérie a festivalový denník sú k dispozícii na odkazoch k jednotlivým ročníkom.
tím
20 21
Na festivale pracuje veľa šikovných ľudí z mnohých divadiel, medzi nimi sú produkční, technici, zvukári, osvetľovači, kulisári, rekvizitári, maskérky, upratovačky a mnohí ďalší... ďakujeme.
riaditeľ
Tibor Kubička
programová riaditeľka
Monika Michnová
hlavný štáb
Andrej Agricola, Lukáš Brutovský, Miro Dacho, Tibor Kubička, Róbert Mankovecký, Monika Michnová, Silvia Zacharová
dramaturgická rada
Lenka Dzadíková, Barbora Forkovičová, Milo Juráni, Martina Mašlárová, Róbert Mankovecký, Monika Michnová
technické zabezpečenie
Andrej Agricola
organizačné zabezpečenie
Anna Sochorová
PR
Tibor Kubička
mediálna podpora
Zuzana Golianová
sociálne siete
Zuzana Palenčíková, Jakub Kotúč
tlačové materiály
Mira Kováčiková
festivalový žurnál
Diana Pavlačková, Michal Badín, Barbora Forkovičová, Alexandra Rychtarčíková, Tamara Vajdíková
livestream
Filip Rau
fotograf
Braňo Konečný
sekretariát
Iveta Ollerová
účtovníctvo a služby
Agnes Capková, Drahomíra Kuliačková Panušková, Jana Majerová, Simona Valková, Silvia Zacharová
pokladňa
Eva Ochodnická
technická podpora predaja
Slavomír Ochodnický
ubytovanie
Katarína Kučová
zdravotná služba
Zdenka Malá
technický štáb
Janka Nosálová, Mária Brachňáková, Ján Kurhajec, Natália Svetláková, Soňa Mušáková, Anna Paulovičová, Jaroslava Horičková, Martina Čaplová, Nina Malková, Lila Pálešová, Juraj Bojnický, Jaroslav Daubner, Marián Frkáň, Peter Klaudíny, Peter Pecko, Jaroslav Fábry, Pavol Janský, Ľubomír Csicsai, Matej Urban, Matej Kramár, Vladimír Kubis, Zdenek Polášek, Tomáš Had, Vladimír Mihálik, Miroslav Domian, Pavel Malina, Peter Vangeľ, Katarína Grosmanová, Gabriela Polášeková, Mária Modrovská, Božena Petrášová, Vlastimil Kulifay, Juraj Boček, František Lacko, Milan Drahno, Tibor Gregor
Vizuál a propagácia
logo, TV spot
MADE BY VACULIK
propagačné materiály
Dalibor Palenčík
zvučka
Milo Kráľ
Webová stránka
UNITE s.r.o.