Diskusná platforma

notifikácie

Diskusná
platforma

Brept
11:00
OD STREDY DO PIATKU

Diskutujeme na aktuálne spoločenské témy a otvárame dôležité otázky, ktoré sa týkajú
(nielen) divadla. 

Potrebujeme reformu divadla?

Tri diskusie, ktoré sa pokúsia pomenovať problémy a hľadať reálne riešenia.

Diskusiu môžete sledovať naživo alebo prostredníctvom livestreamu.

Diskusná platforma
o festivale

Brept
11:00
V SOBOTU

Diskusia o obsahu, podobe a priebehu aktuálneho ročníka festivalu Dotyky a spojenia s hosťami estetičkou Michaelou Paštékovou a teatrológom Karolom Mišovicom, na ktorej sa zúčastnia aj členovia dramaturgickej rady festivalu. 

Diskusiu môžete sledovať naživo alebo prostredníctvom livestreamu.

Moderuje dramaturg Miro Dacho.

Workshop pre
nezriaďované divadlá
s Normou Klein

Brept
15:00
V UTOROK

Diskusia o obsahu, podobe a priebehu aktuálneho ročníka festivalu Dotyky a spojenia s hosťami estetičkou referentka Fondu na podporu umenia (FPU) Norma Klein, ktorá sa venuje projektom nezriaďovaných divadiel, zodpovie na otázky súvisiace s predkladaním projektov a s komunikáciou s FPU. Upozorní na najčastejšie chyby, ktoré umelci ako žiadatelia pri predkladaní projektov robia.

Diskusiu môžete sledovať naživo alebo prostredníctvom livestreamu.

Moderuje Veronika Gabčíková.

diskusie s tvorcami

po skončení predstavenia

Diskusie s tvorcami inscenácií  z Hlavného programu sa konajú priamo po skončení predstavenia a približujú kontext vzniku jednotlivých inscenácií.

Diskusiu môžete sledovať naživo alebo prostredníctvom livestreamu.

Moderujú Miro Dacho, Róbert Mankovecký a Monika Michnová, dramaturgovia SKD Martin.

Študentská platforma

po skončení predstavenia

Diskusie s tvorcami inscenácií Divadla Akadémie umení a Divadla Lab z VŠMU zo sekcie Junior. Spätnú väzbu sa študentom pokúsia poskytnúť ich kolegovia študenti Dominika Dudášová, Melisa Jacinová, Adam Nagy a Jaroslav Voľanský. Moderuje divadelný režisér Max Sobek. Diskusie sa konajú vždy po skončení jednotlivých predstavení.