Objekt Ty

notifikácie
16:30
Národný dom – javisko | 60 min
vek 15+
PO PREDSTAVENÍ DISKUSIA
09 09

Arthur Schnitzler/ Peter Galdík
Objekt Ty

Dnes je skôr výnimkou, keď mladí tvorcovia pod hlavičkou nezriaďovaného divadla vytvoria inscenáciu na základe klasického dramatického textu. Režisér Peter Galdík však už v minulosti dokázal, že autentické výpovede nastupujúcej generácie môžu byť trefne tlmočené aj prostredníctvom starších predlôh – podobne je tomu aj v prípade inscenácie Objekt Ty, v ktorej vychádzal z dvoch (na Slovensku dosiaľ neinscenovaných) hier Arthura Schnitzlera z konca 19. storočia. V Galdíkovej úprave tvoria svižný sled epizód milostného života hlavnej postavy Anatola, ich jazyk je dnešný, rovnako ako problémy hlavnej postavy. 

Už samotný názov inscenácie vypovedá o tom, akým spôsobom v nej tvorcovia pracujú s hlavnou témou, ktorou je láska a milostné vzťahy. Nahliadajú na ne ako na objekty záujmu, obzerajú si ich zo všetkých strán, podrobujú skúmaniu, odosobňujú sa v ponorení. A pritom je to tak banálne. Alebo? Dej sa sústreďuje na záletníka Anatola so záľubou v aférach s rôznymi ženami. Ťažko povedať, či mu ide primárne o zábavu, vzrušenie z nových stretnutí alebo je to spôsob, akým si dokazuje vlastnú hodnotu. Márnomyseľnosť strieda zraniteľnosť, túžbu po ozajstnej láske zasa jej výsmech. Rolu Anatola si v koncentrovanom výkone medzi sebou striedajú tri herečky, a relativizujú tak nielen genderové stereotypy rolí v milostných pomeroch, no vyvracajú aj zdanie, že človek sa vo vzťahoch správa ako nemenný typ. Inscenácia nás v konečnom dôsledku núti konfrontovať sa aj s vlastnými skúsenosťami a pýtať sa – nie som aj ja Anatolom?

scéna a kostýmy: Dáša Veselovská

hudba: Martin Iso Krajčír

svetelný dizan: Martin Hodoň

fotografie: Michal Líner

v zákulisí: Jakub Ťapucha (osvetľovač)

Katarína Gurová, Andrea Juhásová, Barbora Palčíková

Peter Galdík vyštudoval divadelnú dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Je interným dramaturgom Bratislavského bábkového divadla, spoluzakladateľ divadelnej platformy Uhol_92, pod hlavičkou ktorej režíroval viaceré inscenácie. V režijnej tvorbe sa orientuje na adaptáciu dramatických textov, ktorými analyzuje defekty životných konceptov človeka 21. storočia. Spolupracuje aj na tanečných projektoch. Venuje sa tiež prekladom z poľského jazyka. 

V predstavení sa používajú vulgarizmy.

scéna a kostýmy: Dáša Veselovská

hudba: Martin Iso Krajčír

svetelný dizan: Martin Hodoň

fotografie: Michal Líner

v zákulisí: Jakub Ťapucha (osvetľovač)

hrajú:

Katarína Gurová, Andrea Juhásová, Barbora Palčíková

réžia: Peter Galdík

Peter Galdík vyštudoval divadelnú dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Je interným dramaturgom Bratislavského bábkového divadla, spoluzakladateľ divadelnej platformy Uhol_92, pod hlavičkou ktorej režíroval viaceré inscenácie. V režijnej tvorbe sa orientuje na adaptáciu dramatických textov, ktorými analyzuje defekty životných konceptov človeka 21. storočia. Spolupracuje aj na tanečných projektoch. Venuje sa tiež prekladom z poľského jazyka. 

recenzie

Galdík nevytvoril mozaiku rôznorodosti ani neskladal tému z uzavretých aktoviek, ako to urobil rakúsky dramatik. Schnitzlerove príbehové „skladačky“ dekonštruoval a sústredil sa na jednotlivé esenciálne prvky v nich obsiahnuté. Jednoduché a čitateľné situácie – stretnutia muža a ženy ako milencov – varioval, ale jednotlivé „variácie lásky“ neuzatváral definitívnym koncom. Ukladal ich na seba ako sedimenty vývinového procesu.

Elena Knopová: Objekt láska. In. Kød 8/2020

Zdá sa, že chvíľkovosť, iluzívnosť, či povrchnosť nie sú len fenoménmi novodobých zoznamovacích aplikácií ako Tinder, ale večným rozmarom jednotlivca poznačeného individualizmom doby, ktorý si „mať rád“ často zamieňa s „mať“. A práve na to sa tvorcom inscenácie, ktorí sa inšpirovali textami z konca 19. storočia, darí trefne poukazovať.

Zuzana Timčíková: Tinder 19. storočia alebo Schnitzlerova predvídavosť. In: mloki.sk, 23. 10. 2020

diskusia po predstavení
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
fotografie
V predstavení sa používajú vulgarizmy.

scéna a kostýmy: Dáša Veselovská

hudba: Martin Iso Krajčír

svetelný dizan: Martin Hodoň

fotografie: Michal Líner

v zákulisí: Jakub Ťapucha (osvetľovač)

réžia: Peter Galdík
hrajú:

Katarína Gurová, Andrea Juhásová, Barbora Palčíková

Peter Galdík

Peter Galdík vyštudoval divadelnú dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Je interným dramaturgom Bratislavského bábkového divadla, spoluzakladateľ divadelnej platformy Uhol_92, pod hlavičkou ktorej režíroval viaceré inscenácie. V režijnej tvorbe sa orientuje na adaptáciu dramatických textov, ktorými analyzuje defekty životných konceptov človeka 21. storočia. Spolupracuje aj na tanečných projektoch. Venuje sa tiež prekladom z poľského jazyka. 

prílohy