Neviditeľní

notifikácie
09:30
Národný dom – javisko | 60 min
vek 5+
11 09

Mária Danadová, Monika Kováčová
Neviditeľní

Inscenácia pre deti iste zaujme aj dospelých. Veď koľkí z nás veria, že Lochnesská príšera alebo Yeti ozaj existujú? Kým podobnými úvahami sa môžeme dostať na tenký ľad konšpirácií, inscenácia Neviditeľní stojí, naopak, na pevných základoch. Ponúka divadelne poňaté hľadanie – výskum a evidenciu neviditeľných tvorov. V inscenácii nenájdete tradičné bábky, ale uvidíte, že animovať sa dá aj vata či pena, ba dokonca zvuk. Výtvarne i hudobne pôsobivá inscenácia prezentuje súčasný progresívny prístup k prostriedkom bábkového divadla.

dramaturgia: Katarína Jánošová

scéna, kostýmy: Ivana Macková

hudba: Juraj Haško

fotografie: Juraj Starovecký

v zákulisí: Nina Tarasovičová (inšpicientka), Ľuboš Hodás (šéf techniky), Marek Duchoň (technik), Jakub Ťapucha (osvetľovač), Dominik Novák (zvukár)

Peter Butkovský a. h., Anna Čonková, Miriam Kalinková, Adela Mojžišová, Lukáš Tandara

Mária Danadová vyštudovala bábkové herectvo a herectvo na VŠMU v Bratislave a AMU v Prahe. Ako herečka, performerka a režisérka tvorí v divadlách a zoskupeniach Odivo, Med a prach, Divadlo Pôtoň, Záhrada – centrum nezávislej kultúry a ďalších. Pôsobí tiež v RTVS a učí herectvo na konzervatóriu v Banskej Bystrici. 

Monika Kováčová je absolventkou odboru činohernej réžie na Akadémii umení v Banskej Bystrici, réžiu alternatívneho a bábkového divadla študovala v Prahe. V minulosti spolupracovala s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici, angažuje sa aj v aktivitách Záhrady – centra nezávislej kultúry. 

dramaturgia: Katarína Jánošová

scéna, kostýmy: Ivana Macková

hudba: Juraj Haško

fotografie: Juraj Starovecký

v zákulisí: Nina Tarasovičová (inšpicientka), Ľuboš Hodás (šéf techniky), Marek Duchoň (technik), Jakub Ťapucha (osvetľovač), Dominik Novák (zvukár)

hrajú:

Peter Butkovský a. h., Anna Čonková, Miriam Kalinková, Adela Mojžišová, Lukáš Tandara

réžia: Mária Danadová, Monika Kováčová

Mária Danadová vyštudovala bábkové herectvo a herectvo na VŠMU v Bratislave a AMU v Prahe. Ako herečka, performerka a režisérka tvorí v divadlách a zoskupeniach Odivo, Med a prach, Divadlo Pôtoň, Záhrada – centrum nezávislej kultúry a ďalších. Pôsobí tiež v RTVS a učí herectvo na konzervatóriu v Banskej Bystrici. 

Monika Kováčová je absolventkou odboru činohernej réžie na Akadémii umení v Banskej Bystrici, réžiu alternatívneho a bábkového divadla študovala v Prahe. V minulosti spolupracovala s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici, angažuje sa aj v aktivitách Záhrady – centra nezávislej kultúry. 

recenzie

Inscenácia je formálne jasná, číra, no nie doslovná a má v sebe tajomno. Ukazuje, ako možno pristupovať k súčasnému bábkovému divadlu a jeho širokej škále výrazových prostriedkov. V inscenácii nenachádzame tradičné druhy bábok, ale prístup tvorkýň je bábkarský, veď animujú vatu, vodu aj vzduch. 

Lenka Dzadíková: Viditeľní, ale aj počuteľní. In: kød 8 /2019

fotografie

dramaturgia: Katarína Jánošová

scéna, kostýmy: Ivana Macková

hudba: Juraj Haško

fotografie: Juraj Starovecký

v zákulisí: Nina Tarasovičová (inšpicientka), Ľuboš Hodás (šéf techniky), Marek Duchoň (technik), Jakub Ťapucha (osvetľovač), Dominik Novák (zvukár)

réžia: Mária Danadová, Monika Kováčová
hrajú:

Peter Butkovský a. h., Anna Čonková, Miriam Kalinková, Adela Mojžišová, Lukáš Tandara

Mária Danadová, Monika Kováčová

Mária Danadová vyštudovala bábkové herectvo a herectvo na VŠMU v Bratislave a AMU v Prahe. Ako herečka, performerka a režisérka tvorí v divadlách a zoskupeniach Odivo, Med a prach, Divadlo Pôtoň, Záhrada – centrum nezávislej kultúry a ďalších. Pôsobí tiež v RTVS a učí herectvo na konzervatóriu v Banskej Bystrici. 

Monika Kováčová je absolventkou odboru činohernej réžie na Akadémii umení v Banskej Bystrici, réžiu alternatívneho a bábkového divadla študovala v Prahe. V minulosti spolupracovala s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici, angažuje sa aj v aktivitách Záhrady – centra nezávislej kultúry. 

prílohy