Kvinteto

notifikácie
16:30
Národný dom | 60 min
vek 15+
PO PREDSTAVENÍ DISKUSIA
06 09

Blaho Uhlár
Kvinteto

V muzikantskej skúšobni niekoľko hudobníkov nacvičuje skladbu. Hoci sa skúška nevydarila, dirigent oznamuje, že večer koncert bude. Hudobníci však počas koncertu začnú hrať inú hudbu, než dirigent očakával. Dirigent koncert ruší. Táto udalosť má následky a dirigent sa rozhodne muzikantov zamknúť v skúšobni, kým pieseň vesmírnej hudby dokonale nezahrajú. Tu sa začínajú jednotlivé postavy výraznejšie prejavovať a vzniká otázka, či a za akých okolností sa postavy vyslobodia zo svojho „väzenia“.

dramaturgia: Jana Hanešová

scéna, kostýmy: Jaroslav Daubrava

hudba: Antonín Dvořák

fotografie: Simona Višňáková

v zákulisí: Jozef Mituch (zvukár), Marián Vereš (osvetľovač)

Andrej Bilík, Filip Brišák, Richard Galdun, Lukáš Kečkéš, Henrich Pittner, Lucia Ščecinová

Lucia Rakúsová je absolventkou divadelnej réžie na Akadémii umení v Banskej Bystrici; v súčasnosti tu pôsobí ako interná doktorandka. Režijne spolupracuje s ochotníckym súborom DSJCH Mesta Brezno. V časopise Slovenské pohľady má vlastnú rubriku O divadle.

V predstavení sa používajú vulgarizmy.

dramaturgia: Jana Hanešová

scéna, kostýmy: Jaroslav Daubrava

hudba: Antonín Dvořák

fotografie: Simona Višňáková

v zákulisí: Jozef Mituch (zvukár), Marián Vereš (osvetľovač)

hrajú:

Andrej Bilík, Filip Brišák, Richard Galdun, Lukáš Kečkéš, Henrich Pittner, Lucia Ščecinová

réžia: Lucia Rakúsová

Lucia Rakúsová je absolventkou divadelnej réžie na Akadémii umení v Banskej Bystrici; v súčasnosti tu pôsobí ako interná doktorandka. Režijne spolupracuje s ochotníckym súborom DSJCH Mesta Brezno. V časopise Slovenské pohľady má vlastnú rubriku O divadle.

fotografie
V predstavení sa používajú vulgarizmy.

dramaturgia: Jana Hanešová

scéna, kostýmy: Jaroslav Daubrava

hudba: Antonín Dvořák

fotografie: Simona Višňáková

v zákulisí: Jozef Mituch (zvukár), Marián Vereš (osvetľovač)

réžia: Lucia Rakúsová
hrajú:

Andrej Bilík, Filip Brišák, Richard Galdun, Lukáš Kečkéš, Henrich Pittner, Lucia Ščecinová

Lucia Rakúsová

Lucia Rakúsová je absolventkou divadelnej réžie na Akadémii umení v Banskej Bystrici; v súčasnosti tu pôsobí ako interná doktorandka. Režijne spolupracuje s ochotníckym súborom DSJCH Mesta Brezno. V časopise Slovenské pohľady má vlastnú rubriku O divadle.