Kramerová vs. Kramer

notifikácie
19:30
Štúdio | 75 min
vek 15+
PO PREDSTAVENÍ DISKUSIA
08 09

Avery Corman / Júlia Rázusová
Kramerová vs. Kramer

Divadelná adaptácia známeho sfilmovaného románu Averyho Cormana Kramerová vs. Kramer v réžii Júlie Rázusovej sleduje rozpad vzťahu z perspektívy každého z jeho aktérov, predovšetkým dieťaťa. Režisérka na to využíva okrem iného snímanie ručnou kamerou vo výške malého človeka, ktorému jeho rodičia objasňujú okolnosti nezvyčajnej situácie. Obrátený vzorec Cormanovho príbehu, v ktorom je žena tá, ktorá opúšťa rodinu, a muž ten, ktorý ostáva a stará sa o dieťa, otvára aj v súčasnej adaptácii široké pole úvah o rolách v partnerskom vzťahu, vo výchove dieťaťa, v spoločnosti. Bez schopnosti dohodnúť sa, potlačiť svoje ego vzniká nevyhnutne disproporcia, disharmónia, ktorou trpia najmä tí najzraniteľnejší. 

Rozvod, striedavá starostlivosť, nukleárne rodiny – kým pred pár desiatkami rokov bola neschopnosť udržať rodinnú bunku pokope predmetom spoločenských predsudkov, kritiky a opovrhnutia, v súčasnosti je to realita veľkej časti zosobášených párov. Dnes sa pohľad spoločnosti na rozpad manželstva zneutralizoval a rozvod sa stal normou, to však ešte neznamená, že nie je traumatizujúci.

Inscenáciu okrem silnej témy umocňuje aj výtvarné riešenie a funkčná multimediálnosť. Projekcie a hudba podporujú vyjadrenie škály emócií, ktorými postavy prechádzajú, všadeprítomné káble sú aj akýmsi symbolom neurónových ciest v mozgu, ktoré sa zapájajú a odpájajú podľa toho, čo osoba prežíva. Kamera zároveň okrem syna dvojice evokuje súdny proces, objektívne oko, ktoré sleduje dianie bez toho, aby sa pridávalo na niečiu stranu. Inscenácia tak neustále balansuje medzi snahou o neutrálny pohľad, odosobnenie sa od konkrétneho prípadu a emocionalitou, ktorá strháva diváka a jatrí jeho vlastné vnútorné dilemy.

dramaturgia a úprava: Marek Turošík

scéna a kostýmy: Diana Strauszová

hudba: Martin Husovský

videoart: Juraj Mydla

svetelný dizajn: Lukáš Katuščák

fotografie: Robert Tappert

produkcia: Linda Durkáčová

Zdenka Kvasková, Tomáš Mischura, Martin Husovský

Júlia Rázusová je absolventkou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, má za sebou aj študijný pobyt na Rose Bruford Collage v Londýne. Je dvojnásobnou laureátkou ocenenia DOSKY za najlepšiu réžiu (Znovuzjednotenie Kóreí  a  Moral Insanity). Žije v Prešove, kde spolu s dramatičkou Michaelou Zakuťanskou v roku 2013 založila Prešovské národné divadlo. Spolupracuje s profesionálnymi divadlami z celého Slovenska. Vlani založila platformu Slzy Janka Borodáča zameranú na súčasné herecké metódy. 

V predstavení sa používajú vulgarizmy.

dramaturgia a úprava: Marek Turošík

scéna a kostýmy: Diana Strauszová

hudba: Martin Husovský

videoart: Juraj Mydla

svetelný dizajn: Lukáš Katuščák

fotografie: Robert Tappert

produkcia: Linda Durkáčová

hrajú:

Zdenka Kvasková, Tomáš Mischura, Martin Husovský

réžia: Júlia Rázusová

Júlia Rázusová je absolventkou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, má za sebou aj študijný pobyt na Rose Bruford Collage v Londýne. Je dvojnásobnou laureátkou ocenenia DOSKY za najlepšiu réžiu (Znovuzjednotenie Kóreí  a  Moral Insanity). Žije v Prešove, kde spolu s dramatičkou Michaelou Zakuťanskou v roku 2013 založila Prešovské národné divadlo. Spolupracuje s profesionálnymi divadlami z celého Slovenska. Vlani založila platformu Slzy Janka Borodáča zameranú na súčasné herecké metódy. 

recenzie

Inscenáciu možno charakterizovať ako multimediálnu performanciu, ktorá okrem románovej predlohy pracuje aj s jej rovnomenným filmovým spracovaním Roberta Bentona. Júlia Rázusová príbeh spracovala spôsobom, ktorý sa primárne sústredí na Joannu Kramerovú a jej manžela Teda. Podstatným elementom je syn Kramerovcov Billy, ktorý je však na javisku zastúpený nepriamo prostredníctvom kamery. (…) Kramerová verzus Kramer je inscenáciou o prepojeniach a väzbách, ktoré formujú naše životy. Dá sa do nich zapliesť, neustále na ne narážame a nezriedka zostanú jednoducho preseknuté.

Miroslav Zwiefelhofer: Vzory, ktoré napodobňujeme, úlohy, ktoré hráme. In: monitoringdivadiel.sk, 22. 2. 2021

diskusia po predstavení
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
fotografie
V predstavení sa používajú vulgarizmy.

dramaturgia a úprava: Marek Turošík

scéna a kostýmy: Diana Strauszová

hudba: Martin Husovský

videoart: Juraj Mydla

svetelný dizajn: Lukáš Katuščák

fotografie: Robert Tappert

produkcia: Linda Durkáčová

réžia: Júlia Rázusová
hrajú:

Zdenka Kvasková, Tomáš Mischura, Martin Husovský

Júlia Rázusová

Júlia Rázusová je absolventkou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, má za sebou aj študijný pobyt na Rose Bruford Collage v Londýne. Je dvojnásobnou laureátkou ocenenia DOSKY za najlepšiu réžiu (Znovuzjednotenie Kóreí  a  Moral Insanity). Žije v Prešove, kde spolu s dramatičkou Michaelou Zakuťanskou v roku 2013 založila Prešovské národné divadlo. Spolupracuje s profesionálnymi divadlami z celého Slovenska. Vlani založila platformu Slzy Janka Borodáča zameranú na súčasné herecké metódy. 

prílohy