Za siedmimi horami

notifikácie
10:30
ZŠ Alexandra Dubčeka | 90 min
vek 6+
10 09

Za siedmimi horami

Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolinami… Takýto rozprávkový začiatok pozná každý z nás. Rozprávky neodmysliteľne patria k dlhým zimným večerom. To, kde je začiatok slovenských rozprávok, kto prvý ich rozprával, či kráľovstvo zachráni jeden z troch bratov alebo sestra, zistíme, keď Dobšinského rozprávky porozprávame a zažijeme po svojom.

Dramacentrum EDUdrama stiera hranice medzi javiskom a hľadiskom. Interaktívne divadelné dielne vtiahnu do diania každého, divák naozaj hrá spolu s hercom na javisku. Divadlo cez fiktívny príbeh prináša témy a situácie, kde má každý priestor na reakciu a hľadanie riešení. Využitím metód a postupov dramatickej výchovy vznikajú programy pre školy, ktoré témou prepájajú obsahy viacerých vyučovacích predmetov. Učia deti riešiť konkrétne situácie, rozvíjajú metakomunikáciu a kontextové myslenie. Aktívnym zapájaním sa do diania si každý vyskúša byť niekým iným.

Lektori workshopov: Veronika Kořínková, Barbora Jurinová, Lucia Janovová, Róbert Máťuš


hrajú:

Lektori workshopov: Veronika Kořínková, Barbora Jurinová, Lucia Janovová, Róbert Máťuš

réžia:
fotografie
hrajú:

Lektori workshopov: Veronika Kořínková, Barbora Jurinová, Lucia Janovová, Róbert Máťuš