Svetlonos

notifikácie
22:30
Národný dom – javisko | 60 min
vek 15+
08 09

Ivan Martinka a kol.
Svetlonos

Spojenie režisérok Márie Danadovej a Moniky Kováčovej z Divadla Odivo s bábkohercom Ivanom Martinkom bolo ešte pred premiérou inscenácie zárukou poctivej prípravy, originálneho tvorivého prístupu k materiálu a veľkej precíznosti. Invencia tvorcov viedla k využitiu nezvyčajnej animatronickej bábky, ovládanej iba mimickými pohybmi herečky cez elektrónový prenos. Na Slovensku dosiaľ takýto druh bábky použitý nebol, jej „vodenie“ je pre performerku obzvlášť náročné na koncentráciu a koordináciu. 

Technologicky náročná multimediálna inscenácia hovorí aj o krehkosti, o svetle a temnote v ľudskej duši. Rôzne podoby záhadnej entity Svetlonosa sa v inscenácii násobia a tvorcovia prekvapujú publikum šírkou možností výrazu a práce s objektmi a formami. Prenikajú hlbšie do seba a do nás, divákov, mytologická entita reprezentuje všetko nepochopiteľné, ťažko uchopiteľné, všetko to, čo nás poháňa nevedno kam, zhubné a temné, ale možno napokon potrebné pre uvedomenie si všetkého, čo stojí na opačnom – pozitívnom konci svetelného spektra. 

Inscenácia nie je priamočiara, ľahko uchopiteľná, no aj bez kľúča ku každému symbolu či metafore prináša podnety, ktoré sú univerzálne zrozumiteľné. Príťažlivá je tiež formálne, fascinuje bohatosťou bábkového, objektového, audiovizuálneho, materiálového a pohybového stvárnenia a možnosťami, ktoré tvorcovia naplno využívajú. 

libreto, bábky, scénografia: Ivan Martinka

výtvarná spolupráca: Ivana Macková

hudba: Mariana Bódyová (violončelo), Lukáš Kubičina (DJ a zvukový dizajn)

svetelný dizajn: Milan Slama

grafický dizajn: Viktória Jehlárová

fotografie: Katarína Baranyai

v zákulisí: Monika Kováčová (produkcia)

Mária Danadová, Ivan Martinka, Mariana Bódyová, Lukáš Kubičina

Mária Danadová vyštudovala bábkové herectvo a herectvo na VŠMU v Bratislave a AMU v Prahe. Ako herečka, performerka a režisérka tvorí v divadlách a zoskupeniach Odivo, Med a prach, Divadlo Pôtoň, Záhrada – centrum nezávislej kultúry a ďalších. Pôsobí tiež v RTVS a učí herectvo na konzervatóriu v Banskej Bystrici. 

 Monika Kováčová je absolventkou odboru činohernej réžie na Akadémii umení v Banskej Bystrici, réžiu alternatívneho a bábkového divadla študovala v Prahe. Absolvovala študijný pobyt v Ľubľane. Ako prvá slovenská režisérka vytvorila predstavenia pre bábätká a batoľatá. V minulosti spolupracovala s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici, angažuje sa aj v aktivitách Záhrady – centra nezávislej kultúry. 

Ivan Martinka je všestranný umelec, ktorý vyštudoval bábkoherectvo. Venoval sa aj pantomíme, v súčasnosti realizuje vlastné autorské projekty. Príležitostne sa venuje scénografii a scénickej realizácii. S televíziou aj rozhlasom spolupracoval na príprave viacerých relácií pre deti a mládež. Ako herec účinkuje vo viacerých divadlách, vídať ho aj pred filmovou kamerou. Viackrát získal ocenenia na medzinárodných bábkarských festivaloch.  

libreto, bábky, scénografia: Ivan Martinka

výtvarná spolupráca: Ivana Macková

hudba: Mariana Bódyová (violončelo), Lukáš Kubičina (DJ a zvukový dizajn)

svetelný dizajn: Milan Slama

grafický dizajn: Viktória Jehlárová

fotografie: Katarína Baranyai

v zákulisí: Monika Kováčová (produkcia)

hrajú:

Mária Danadová, Ivan Martinka, Mariana Bódyová, Lukáš Kubičina

réžia: Mária Danadová, Monika Kováčová, Ivan Martinka

Mária Danadová vyštudovala bábkové herectvo a herectvo na VŠMU v Bratislave a AMU v Prahe. Ako herečka, performerka a režisérka tvorí v divadlách a zoskupeniach Odivo, Med a prach, Divadlo Pôtoň, Záhrada – centrum nezávislej kultúry a ďalších. Pôsobí tiež v RTVS a učí herectvo na konzervatóriu v Banskej Bystrici. 

 Monika Kováčová je absolventkou odboru činohernej réžie na Akadémii umení v Banskej Bystrici, réžiu alternatívneho a bábkového divadla študovala v Prahe. Absolvovala študijný pobyt v Ľubľane. Ako prvá slovenská režisérka vytvorila predstavenia pre bábätká a batoľatá. V minulosti spolupracovala s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici, angažuje sa aj v aktivitách Záhrady – centra nezávislej kultúry. 

Ivan Martinka je všestranný umelec, ktorý vyštudoval bábkoherectvo. Venoval sa aj pantomíme, v súčasnosti realizuje vlastné autorské projekty. Príležitostne sa venuje scénografii a scénickej realizácii. S televíziou aj rozhlasom spolupracoval na príprave viacerých relácií pre deti a mládež. Ako herec účinkuje vo viacerých divadlách, vídať ho aj pred filmovou kamerou. Viackrát získal ocenenia na medzinárodných bábkarských festivaloch.  

recenzie

Práve animatorická bábka, ktorú pre scénické dielo vyhotovil Ivan Martinka, vzbudila veľkú pozornosť. Išlo o technicky aj výtvarne prepracovanú konštrukciu vyrobenú z kombinovaného materiálu, ovládanú elektronicky. Tú si Mária Danadová , ktorá ju animovala, doslova navliekla. (…) V oblasti bábkarskej výroby pre slovenskú divadelnú scénu išlo o absolútne nóvum. Rovnako obdivuhodné ako Martinkova remeselná a technická zručnosť, bola aj herecká flexibilita a schopnosť Márie Danadovej s touto konštrukciou narábať.

Zuzana Timčíková: Vizuálna všehochuť Svetlonosa. In: kød 8/2020

Ak mám dielo čítať výsostne ako sled autonómnych výstupov, nemožno mať vážnejšie výhrady. Pokiaľ však mám Svetlonosa vnímať aj cez ambíciu tvorcov pracovať s kontinuálne budovaným dramatickým oblúkom, ktorý jednotlivé výstupy spája, tak je posledných desať minút viac dôvetkom, než záverom celého diela.

Miroslav Zwiefelhofer: Archetypálny stret svetla a tmy. In: monitoringdivadiel.sk, 23. 9. 2020

Martinka ako autor bábok ich v duchu performatívnosti dotvára priamo na javisku. Pred zrakmi divákov dokončuje manekýna chlapčeka, spolu s Danadovou ho oblečú a až potom animujú. Vrcholom technologickej bravúry je elektromechanická krošňová bábka. Konštrukciu performeri nasadia na hlavu a telo Márie Danadovej, ktorá k tomuto úkonu pristupuje až obradne.

Lenka Dzadíková: Dlhoočakávaná bábková inscenácia. In: mloki.sk, 23. 9. 2020

diskusia po predstavení
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
fotografie

libreto, bábky, scénografia: Ivan Martinka

výtvarná spolupráca: Ivana Macková

hudba: Mariana Bódyová (violončelo), Lukáš Kubičina (DJ a zvukový dizajn)

svetelný dizajn: Milan Slama

grafický dizajn: Viktória Jehlárová

fotografie: Katarína Baranyai

v zákulisí: Monika Kováčová (produkcia)

réžia: Mária Danadová, Monika Kováčová, Ivan Martinka
hrajú:

Mária Danadová, Ivan Martinka, Mariana Bódyová, Lukáš Kubičina

Mária Danadová, Monika Kováčová, Ivan Martinka

Mária Danadová vyštudovala bábkové herectvo a herectvo na VŠMU v Bratislave a AMU v Prahe. Ako herečka, performerka a režisérka tvorí v divadlách a zoskupeniach Odivo, Med a prach, Divadlo Pôtoň, Záhrada – centrum nezávislej kultúry a ďalších. Pôsobí tiež v RTVS a učí herectvo na konzervatóriu v Banskej Bystrici. 

 Monika Kováčová je absolventkou odboru činohernej réžie na Akadémii umení v Banskej Bystrici, réžiu alternatívneho a bábkového divadla študovala v Prahe. Absolvovala študijný pobyt v Ľubľane. Ako prvá slovenská režisérka vytvorila predstavenia pre bábätká a batoľatá. V minulosti spolupracovala s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici, angažuje sa aj v aktivitách Záhrady – centra nezávislej kultúry. 

Ivan Martinka je všestranný umelec, ktorý vyštudoval bábkoherectvo. Venoval sa aj pantomíme, v súčasnosti realizuje vlastné autorské projekty. Príležitostne sa venuje scénografii a scénickej realizácii. S televíziou aj rozhlasom spolupracoval na príprave viacerých relácií pre deti a mládež. Ako herec účinkuje vo viacerých divadlách, vídať ho aj pred filmovou kamerou. Viackrát získal ocenenia na medzinárodných bábkarských festivaloch.  

prílohy