Pracovné stretnutie členov Klubu nezávislých divadiel

notifikácie
10:00
Brept | 180 min
07 09

Pracovné stretnutie členov Klubu nezávislých divadiel

Od prvých dní pandémie v marci 2020 mnoho nezávislých divadiel na Slovensku pochopilo nutnosť prepojiť sa a vzájomne zdieľať informácie, diskutovať a vyvinúť aktivitu v snahe pomôcť svojim členom, ale aj divadlu ako takému. Táto snaha prerástla do aktívnej účasti na prípravách podporných programov a na otvorení tém pre celý segment nezávislej kultúry.

Za trištvrte roka sa podarilo to, čo sa dlhé roky odkladalo. Vznikol kompletný súpis všetkých slovenských nezávislých divadiel. Z aktivistov (členov Akadémie divadelných tvorcov) sa stal prípravný výbor Klubu nezávislých divadiel (KND), o. z. S pomocou Akadémie vznikla nová koncepcia KND ako samostatného občianskeho združenia a jeho tém. Okrem nosnej témy pandémie a s ňou spojených náhrad ziskov a nákladov pre umelcov a pracovníkov v kultúre prišli na rad aj témy ako štatút umelca, umelecké fondy, kultúrne poukazy. 

V jeseni 2020 malo KND, o. z., svoje valné zhromaždenie, na ktorom si členovia zvolili predsedníctvo. Zakladajúcimi členmi združenia sa stalo 23 slovenských nezávislých divadiel. Osobnosti z týchto divadiel, ktoré na slovenskej profesionálnej scéne pôsobia dlhé roky, sú zárukou, že KND, o. z., bude vedený a formovaný profesionálmi, ktorí ako umelci a pracovníci v oblasti riadenia a produkcie majú skúsenosti a jasný vyhranený názor na jednotlivé témy. 

Súčasťou stretnutia KND, o. z., na festivale Dotyky a spojenia bude aj seminár s Normou Klein z Fondu na podporu umenia. Seminár je súčasťou dlhodobejšieho projektu KND, ktorý sa zameriava na zvýšenie profesionality nezávislých divadiel v oblasti marketingu, práce s publikom a ekonomicko-právnych základov „podnikania“ v kultúre, kreatívnom priemysle a umení.  


réžia: