Denník Anny Frankovej

notifikácie
09:30
Národný dom | 45 min
vek 14+
10 09

Grigorij Frid
Denník Anny Frankovej

Operné spracovanie známej témy, ktoré je určené mladým divákom a diváčkam. I v tomto prípade bolo impulzom pre tvorcov znepokojenie z aktuálneho vývoja v našej spoločnosti, najmä z prejavov nenávisti a agresivity. Príbeh dievčaťa ukrývajúceho sa pred odvlečením do koncentračného tábora, stvárnili v Opere Slovenského národného divadla prostredníctvom spevu a tanca. Pred predstavením prinesieme mladým divákom a diváčkam krátky lektorský úvod v podaní režiséra inscenácie Mareka Mokoša.

libreto: Grigorij Frid podľa Denníka Anny Frankovej

český preklad a preklad libreta: Pavel Štědroň

hudobné naštudovanie, dirigent: Ondrej Olos 

scénografia: Barbora Šajgalíková

choreografia: Nikoleta Rafaelisová

fotografie: Zuzana Fischerová

Aneta Podracká Bendová (spev), Andrea Bálešová (klavír), Margaux Bortoluzzi (balet)

Marek Mokoš je dramaturg Opery SND, manažér Operného štúdia SND a režisér. Vyštudoval opernú réžiu na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Je externým poslucháčom režiséra Davida Radoka. Je tiež spoluriešiteľom českého vzdelávacieho operného projektu VCHOD. Spolupracoval s viacerými operami v zahraničí.

libreto: Grigorij Frid podľa Denníka Anny Frankovej

český preklad a preklad libreta: Pavel Štědroň

hudobné naštudovanie, dirigent: Ondrej Olos 

scénografia: Barbora Šajgalíková

choreografia: Nikoleta Rafaelisová

fotografie: Zuzana Fischerová

hrajú:

Aneta Podracká Bendová (spev), Andrea Bálešová (klavír), Margaux Bortoluzzi (balet)

réžia: Marek Mokoš

Marek Mokoš je dramaturg Opery SND, manažér Operného štúdia SND a režisér. Vyštudoval opernú réžiu na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Je externým poslucháčom režiséra Davida Radoka. Je tiež spoluriešiteľom českého vzdelávacieho operného projektu VCHOD. Spolupracoval s viacerými operami v zahraničí.

recenzie

Počas skúšobného procesu sa Marek Mokoš venoval s precíznosťou každému detailu hereckej akcie, pretože stvárniť tieto kontrastné emócie a zároveň odspievať intonačne náročné party si vyžaduje maximálnu prípravu. Aneta Podracká Bendová odspievala mnohé scény aj v ľahu, čo ani pre skúsené speváčky nie je maličkosť. Zvládla ich bravúrne vďaka dobrým technickým dispozíciám.

Zuzana Vachová: Denník Anny Frankovej: nečakaná krása dodekafónie. In: mojakultura.sk, 8. 12. 2020

Denník Anny Frankovej Grigorija Frida je v podaní Operného štúdia SND pútavou inscenáciou, ktorej hlavným posolstvom je nádej. Napriek predčasne dospelému a spochybňujúcemu raciu ju titulná postava nestráca. Ak nie pre seba, tak pre tých, ktorí ostali a pre tých, ktorí prídu po nich. Kvalitne pretlmočené posolstvo, sugestívny divadelný zážitok.

Jozef Červenka: Denník Anny Frankovej v Opernom štúdiu SND. In: monitoringdivadiel.sk, 21. 1. 2021

Fridova monoopera v podstate nemá dej, skôr lyricky než epicky približuje prežívanie strachu, vzdoru, lásky, radosti, nádeje a ďalších odtieňov z bohatej citovej palety dospievajúceho dievčaťa. Tým môže klásť značné nároky na udržanie divákovej/ poslucháčovej pozornosti – tobôž, ak je zamýšľanou cieľovou skupinou inscenácie generácia Anniných rovesníkov a rovesníčok. Predstaviteľka postavy, česká sopranistka Aneta Podracká Bendová, má však všetky predpoklady vyvolať v mladom publiku emóciu empatie. 

Michela Mojžišová: Denník Anny Frankovej: Cenný projekt Operného štúdia SND. In: operaslovakia.sk, 1. 12. 2020

fotografie

libreto: Grigorij Frid podľa Denníka Anny Frankovej

český preklad a preklad libreta: Pavel Štědroň

hudobné naštudovanie, dirigent: Ondrej Olos 

scénografia: Barbora Šajgalíková

choreografia: Nikoleta Rafaelisová

fotografie: Zuzana Fischerová

réžia: Marek Mokoš
hrajú:

Aneta Podracká Bendová (spev), Andrea Bálešová (klavír), Margaux Bortoluzzi (balet)

Marek Mokoš

Marek Mokoš je dramaturg Opery SND, manažér Operného štúdia SND a režisér. Vyštudoval opernú réžiu na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Je externým poslucháčom režiséra Davida Radoka. Je tiež spoluriešiteľom českého vzdelávacieho operného projektu VCHOD. Spolupracoval s viacerými operami v zahraničí.

prílohy